1.
Księga wieczysta

Księga wieczysta numer GD1G/00202594/9 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych dla nieruchomości położonej w Gdańsku przy ulicy Chmielnej nr 101-102, województwo pomorskie, stanowiącej lokal niemieszkalny numer uż.101-102, o łącznej powierzchni użytkowej 1.740,20 m2.

Z własnością tego lokalu związane jest prawo własności 84379/1000000 (osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć milionowych) części wspólnych budynku oraz prawo użytkowania wieczystego gruntu w tym samym ułamku objętego księgą wieczystą numer GD1G/00050698/7.

2.
Inwentaryzacja obiektu

Skan inwentaryzacji obiektu z danymi odnośnie powierzchni całkowitej i użytkowej na poszczególnych kondygnacjach jest do uzyskania od Administratora pana Jerzego Stasiaka – tel. 501 536 617.
Nieruchomość została częściowo wyremontowana w 2015 r. (hol wejściowy, główne wejście).

4.
Powierzchnia

Wielkość powierzchni do wynajęcia 1161,66 m²
11 najemców, w tym 9 umów najmu na czas nieokreślony z 1-3 miesięcznym okresem wypowiedzenia, 2 umowy na czas określony do 03.04.2021 i druga do 31.05.2021.

6.
Pozostałe informacje

Rok budowy – oddane do użytkowania grudzień 1999, konstrukcja betonowa, cegła.

Właściciel nieruchomości - osoba fizyczna Pani Agnieszka Erlach prowadząca działalność gospodarczą. Przedmiotowa nieruchomość stanowi środek trwały podlegający amortyzacji.

Grunt - nie jest wykupiony, a przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość w postaci lokalu niemieszkalnego numer uż.101-102, o łącznej powierzchni użytkowej 1.740,20 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta numer GD1G/00202594/9 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych. Z własnością tego lokalu związane jest prawo własności 84379/1000000 części wspólnych budynku oraz prawo użytkowania wieczystego (do dnia 18.11.2091 roku działki gruntu nr 69/2 w tym samym ułamku objętego księgą wieczystą numer GD1G/00050698/7.

Poza nieruchomością opisaną powyżej, przedmiotem sprzedaży może być udział wynoszący 9/100 części (stanowiska postojowe nr 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40 i 41) we współwłasności lokalu garażowego, objętego księgą wieczystą KW Nr GDIG/00110494/6, wraz z udziałem wynoszącym 14406/1000000 części w nieruchomości wspólnej, na rzecz Spółki pod firmą: THERMOPLAST Sp. z o.o. z siedzibą w Libiążu. Cena sprzedaży netto: 3 000 000 €

 
 
1.
Księga wieczysta

Księga wieczysta numer GD1G/00202594/9 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych dla nieruchomości położonej w Gdańsku przy ulicy Chmielnej nr 101-102, województwo pomorskie, stanowiącej lokal niemieszkalny numer uż.101-102, o łącznej powierzchni użytkowej 1.740,20 m2.

Z własnością tego lokalu związane jest prawo własności 84379/1000000 (osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć milionowych) części wspólnych budynku oraz prawo użytkowania wieczystego gruntu w tym samym ułamku objętego księgą wieczystą numer GD1G/00050698/7.

2.
Inwentaryzacja obiektu
Skan inwentaryzacji obiektu z danymi odnośnie powierzchni całkowitej i użytkowej na poszczególnych kondygnacjach jest do uzyskania od Administratora pana Jerzego Stasiaka – tel. 501 536 617.
3.
Remonty
Nieruchomość została częściowo wyremontowana w 2015 r. (hol wejściowy, główne wejście).
4.
Powierzchnia
Wielkość powierzchni do wynajęcia 1161,66 m²
5.
Najemcy
11 najemców, w tym 9 umów najmu na czas nieokreślony z 1-3 miesięcznym okresem wypowiedzenia, 2 umowy na czas określony do 03.04.2021 i druga do 31.05.2021.
6.
Pozostałe informacje

Rok budowy – oddane do użytkowania grudzień 1999, konstrukcja betonowa, cegła.

Właściciel nieruchomości - osoba fizyczna Pani Agnieszka Erlach prowadząca działalność gospodarczą. Przedmiotowa nieruchomość stanowi środek trwały podlegający amortyzacji.

Grunt - nie jest wykupiony, a przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość w postaci lokalu niemieszkalnego numer uż.101-102, o łącznej powierzchni użytkowej 1.740,20 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta numer GD1G/00202594/9 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych. Z własnością tego lokalu związane jest prawo własności 84379/1000000 części wspólnych budynku oraz prawo użytkowania wieczystego (do dnia 18.11.2091 roku działki gruntu nr 69/2 w tym samym ułamku objętego księgą wieczystą numer GD1G/00050698/7.

Poza nieruchomością opisaną powyżej, przedmiotem sprzedaży może być udział wynoszący 9/100 części (stanowiska postojowe nr 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40 i 41) we współwłasności lokalu garażowego, objętego księgą wieczystą KW Nr GDIG/00110494/6, wraz z udziałem wynoszącym 14406/1000000 części w nieruchomości wspólnej, na rzecz Spółki pod firmą: THERMOPLAST Sp. z o.o. z siedzibą w Libiążu.
Cena sprzedaży netto: 350.000,00 PLN

Masz pytanie?